bởi AnhKetEm

Không chỉ tập trung vào lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, tư vấn đầu tư cũng là một lĩnh vực trọng yếu của Luật Apra. Tại Apra, các luật sư giàu kinh nghiệm, am hiểu các quy định phức tạp của pháp luật Việt Nam, có mối quan hệ rộng khắp với các cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa doanh nghiệp FDI, các dự án đầu tư trong và ngoài nước, đi vào hoạt động trong thời gian ngắn nhất với chi phí tối ưu nhất có thể.

Một số dịch vụ chính:

  • Tư vấn tổng thể hoạt động đầu tư liên quan đến mọi khía cạnh của đầu tư, trước và sau khi cấp phép đầu tư của nhà đầu tư Việt Nam đối với dự án trong nước, nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài;
  • Đại diện thực hiện xin giấy phép đầu tư, đáp ứng các điều kiện kinh doanh, các vấn đề pháp lý liên quan đến mặt bằng thực hiện dự án;
  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm: Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh;
  • Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài; Mua bán công ty, sáp nhập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam.
0948 49 5885